Celem działalności Sekcji jest ułatwienie nawiązywania i utrzymywania

kontaktów naukowych między badaczami zajmujących się chemią fizyczną, fizyką

chemiczną i teoretyczną, zwłaszcza w odniesieniu do chemii organicznej, biochemii

i biofizyki. Do uczestnictwa w pracach Sekcji zapraszamy również osoby zajmujące

się innymi działami chemii i fizyki. Nauka nie uznaje ograniczeń, a wszystko

co najciekawsze dzieje się na styku różnorodnych dyscyplin naukowych.

 

Członkowie Sekcji spotykają się na dorocznych szkołach organizowanych od roku 1974.

Szkoły Fizykochemii Organicznej mają charakter zarówno dydaktyczny jak i naukowy pozwalając na referowanie są najnowszych osiągnięć uczestników i na wymianę poglądów naukowych. Od roku 2003 Szkoły są międzynarodowymi spotkaniami o nazwie

Central European School on Physical Organic Chemistry.

 

Staramy się, aby koszty uczestnictwa były możliwie niskie, co pozwala

na udział w szkołach dużej liczbie doktorantów.  Spotkania są

również okazją do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów naukowych, jak

i spotkań w kręgu przyjaciół i znajomych.